เกร็ดภาษาน่ารู้

เกร็ดภาษาน่ารู้

เกร็ดภาษาน่ารู้

รหัสหนังสือ : 5991201101

จำนวน : 128 หน้า

ผู้แต่ง :ดร.จิดาภา ฟีชเชล

ราคาปก : 110 บาท

ส่วนลด : 11 บาท

ราคาพิเศษ : 99 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษถนอมสายตา (4 สี) ขนาด13x18.5 เซนติเมตร "เกร็ดภาษาน่ารู้" เป็นหนังสือที่ได้จากประสบการณ์จริงในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาในเรื่องของคำศัพท์และสำนวนที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในชีวิตประจำวัน มาเรียบเรียงเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ นอกจากนั้นยังได้แทรกเกร็ดความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ ทำให้ผู้อ่านเข้าใจ สนุกสนานและเพลิดเพลินกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้น

:: สารบัญ


- Greetings!

- Hello! Hi! How are you?

- Giving and Accepting Compliments

- ldioms

- Colours

- Bird Horse Sheep Lion Goat

- Some British Culture

- Travel

- B&B

- Pub

- Food

- Blue Jeans

- Superstitions

- Shopping

- Uncle Sam

- Thanksgiving Day

- Christmas

- Music

- Body Language

- Sports

- Going Dutch

- Would You Like A Cappa?

- Hotel/Motel

- Garage Sale

- Housing

- Independence Day

- Relationships

-Going To A Party

- April Fool!!

- Senior Prom

- Fastfood

- On the Road