วันแสนสนุก

วันแสนสนุก

วันแสนสนุก

รหัสหนังสือ : 5351520100

จำนวน : 16 หน้า

ผู้แต่ง :คมพิชญ์ พนาสุภน

ราคาปก : 60 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 54 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษอาร์ต 120 (4 สี) ขนาด 21x29.7 เซนติเมตร หนังสือชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ความรู้ และเสริมทักษะทางด้านภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ ที่เน้นสำนวนภาษาพูดที่ใช้จริงในชีวิตจริง เนื้อหาที่นำเสนอเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ สอดแทรกด้วยความรู้เกี่ยวกับพืชและสัตว์ ซึ่งนอกจากเด็ก ๆ จะได้รับประโยชน์ทางด้านภาษาไทย-อังกฤษและความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆมีความรักความผูกพันกับธรรมชาติรอบตัวด้วย

:: สารบัญ