ประถมศึกษา 6

เฉลยข้อสอบ O-NET ป.6 รวม 2 พ.ศ. 2551-2552

เฉลยข้อสอบ O-NET ป.6 รวม 2 พ.ศ. 2551-2552

เฉลยข้อสอบ O-NET ป.6 รวม 2  พ.ศ. 2551-2552

รหัสหนังสือ : 1990037100

จำนวน : 148 หน้า

ผู้แต่ง :ผศ. ดร.ปรียา บุญญสิริ, ผศ.สิวลี ลี้ศิริวัฒนกุล, ผศ.มณฑา นิระทัย, ผศ.ชนิดา ชีพเป็นสุข

ราคาปก : 90 บาท

ส่วนลด : 9 บาท

ราคาพิเศษ : 81 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือ เฉลยข้อสอบ O-NET ป.6 ฉบับรวม 2 พ.ศ.(2551-2552)เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจทั่วไปได้เห็นแนวข้อสอบที่ทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ซึ่งทางบริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด ได้จัดทำเฉลยข้อสอบครบ ทั้ง 3 วิชา โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งในแต่ละวิชาอาจารย์แต่ละท่านได้อธิบายเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อเพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจทั่วไปเข้าใจเหตุผลว่าทำไมจึงตอบข้อนี้ และเพื่อเป็นแนวทางของข้อสอบที่จะมีขึ้นอีกในปีต่อๆ ไป ซึ่งภายในเล่มประกอบด้วยข้อสอบจริงของแต่ละวิชาพร้อมเฉลยและคำอธิบายต่อท้ายในวิชานั้น

:: สารบัญ

ข้อสอบ O-NET’52

ข้อสอบวิชาภาษาไทย

เฉลยข้อสอบวิชาภาษาไทย

ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

เฉลยข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

เฉลยข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

ข้อสอบ O-NET’51

ข้อสอบวิชาภาษาไทย

เฉลยข้อสอบวิชาภาษาไทย

ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

เฉลยข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

เฉลยข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์