มัธยมศึกษาปีที่ 3

เฉลยข้อสอบ O-NET ม.3 พ.ศ. 2552

เฉลยข้อสอบ O-NET ม.3 พ.ศ. 2552

เฉลยข้อสอบ O-NET ม.3 พ.ศ. 2552

รหัสหนังสือ : 1990038100

จำนวน : 120 หน้า

ผู้แต่ง :ผศ.ศุภกิจ เฉลิมวิสุตม์กุล และคณะ

ราคาปก : 65 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 59 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเฉลยข้อสอบ O-NET ม.3 พ.ศ. 2552 ภายในเล่มประกอบด้วยข้อสอบจริงของแต่ละวิชาพร้อมเฉลยและคำอธิบายต่อท้ายในวิชานั้นๆ

:: สารบัญ

- ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ O-NET

- ค่าสถิติผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา 2551 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

- ข้อสอบวิชาภาษาไทย (91)

เฉลยข้อสอบวิชาภาษาไทย

- ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (94)

เฉลยข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ

- ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์-สังคมศึกษา (95)

เฉลยข้อสอบวิทยาศาสตร์-สังคมศึกษา