มัธยมศึกษาปีที่ 6

เก็งข้อสอบ GAT ข้อสอบความถนัดทั่วไป (ปรับปรุงใหม่)

เก็งข้อสอบ GAT ข้อสอบความถนัดทั่วไป (ปรับปรุงใหม่)

เก็งข้อสอบ GAT ข้อสอบความถนัดทั่วไป (ปรับปรุงใหม่)

รหัสหนังสือ : 1990025110

จำนวน : 148 หน้า

ผู้แต่ง :ดร.ชลธิชา สุดมุข และ ยื่น ศรีวรขันธ์

ราคาปก : 85 บาท

ส่วนลด : 25 บาท

ราคาพิเศษ : 60 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือคู่มือแม็ค เก็งข้อสอบ GAT ข้อสอบความถนัดทั่วไป (ปรับปรุงใหม่) เล่มนี้ สำนักพิมพ์แม็ค ได้นำข้อสอบ GAT ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดสอบขึ้นแล้วทั้ง 2 ครั้ง มาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงเก็บข้อสอบให้สอดคล้องกับข้อสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษา (องค์การมหาชน) ให้มากที่สุด ประกอบด้วยเก็งข้อสอบ GAT จำนวน 4 ชุด โดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาโดยตรง

:: สารบัญ

ข้อมูลเบื้องต้นแอดมิสชั่นส์

องค์ประกอบและค่าน้ำหนักในระบบแอดมิสชั่นส์กลางปี 2553

ขอบเขตของเนื้อหาการสอบ GAT และ PAT

เก็งข้อสอบ GAT ข้อสอบความถนัดทั่วไป

ข้อสอบชุดที่ 1

ข้อสอบชุดที่ 2

ข้อสอบชุดที่ 3

ข้อสอบชุดที่ 4

เฉลยเก็งข้อสอบ GAT ข้อสอบความถนัดทั่วไป

เฉลยข้อสอบชุดที่ 1

เฉลยข้อสอบชุดที่ 3

เฉลยข้อสอบชุดที่ 4