IDIOMS (สำนวนชวนอ่าน)

IDIOMS (สำนวนชวนอ่าน)

IDIOMS (สำนวนชวนอ่าน)

รหัสหนังสือ : 5901201100

จำนวน : 192 หน้า

ผู้แต่ง :ดร.ชาญชัย อาจินสมาจาร

ราคาปก : 85 บาท

ส่วนลด : 8 บาท

ราคาพิเศษ : 77 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษถนอมสายตา (2 สี) ขนาด 13x18.5 เซนติเมตร สำนวนเป็นการเพิ่มสีสันและเสน่ห์ให้กับการพูดและการเขียน การสื่อสารจะมีชีวิตชีวาและมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากมีการนำสำนวนมาใช้ Idioms เล่มนี้ จึงนำเสนอสำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่ถูกต้อง และเหมาะสมแก่การเรียนรู้สำหรับผู้อ่านได้เป็นอย่างดี

:: สารบัญ