มัธยมศึกษาปีที่ 1

Listening Advantage 1

Listening Advantage 1

Listening Advantage 1

รหัสหนังสือ : 7411215100

จำนวน : 80 หน้า

ผู้แต่ง :Tom Kenny, Tamami Wada

ราคาปก : 100 บาท

ส่วนลด : 10 บาท

ราคาพิเศษ : 90 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ 80 แกรม พิมพ์ 4 สี หนังสือเรียน Listening Advantage 1 เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ รายวิชาเพิ่มเติม (ทักษะฟัง-พูด) เน้นส่งเสริมทักษะการฟังอย่างเข้มข้น ทั้งภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และบทสนทนาในการติดต่อธุรกิจ ซึ่งผู้เรียนสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

:: สารบัญ

Daily Life

������ Unit 1 Names and Addresses

������ Unit 2 Numbers

������ Unit 3 Going Places

Places and Things

������ Unit 4 Locations

������ Unit 5 Likes and Dislikes

������ Unit 6 My Stuff

������ Practice Test 1

People I Know

������ Unit 7 Home Life

������ Unit 8 Classmates

������ Unit 9 Best Friends

Hopes and Dreams

������ Unit 10 Holidays

������ Unit 11 Dating

������ Unit 12 My Future

������ Practice Test 2