มัธยมศึกษาปีที่ 2

Listening Advantage 2

Listening Advantage 2

Listening Advantage 2

รหัสหนังสือ : 7421215100

จำนวน : 80 หน้า

ผู้แต่ง :Tom Kenny, Tamami Wada

ราคาปก : 100 บาท

ส่วนลด : 10 บาท

ราคาพิเศษ : 90 บาท

:: รายละเอียด

:: สารบัญ

Daily Life

������ Unit 1 Keeping Busy

������ Unit 2 School

������ Unit 3 Food

Places and Things

������ Unit 4 My Phone

������ Unit 5 Music

������ Unit 6 Video Games

������ Practice Test 1

People I Know

������ Unit 7 Meeting People

������ Unit 8 Heroes

������ Unit 9 Teachers

Hopes and Dreams

������ Unit 10 Money

������ Unit 11 Advertising

������ Unit 12 Happiness

������ Practice Test 2