มัธยมศึกษาปีที่ 4

หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์สากล ม.4-6 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์สากล ม.4-6 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์สากล ม.4-6 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 2503107110

จำนวน : 144 หน้า

ผู้แต่ง :ชาติชาย พณานานนท์

ราคาปก : 80 บาท

ส่วนลด : 8 บาท

ราคาพิเศษ : 72 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนเล่มนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาประวัติศาสตร์และประโยชน์ของประวัติศาสตร์นั้น เป็นการปรับปรุงและขยายความเพิ่มเติมจากบทความที่ผู้เขียนได้เขียนลงพิมพ์ ในที่อื่นมาก่อนหน้านี้ สำหรับหัวข้อที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สากลทั้งหมด ผู้เขียนได้ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลหลากหลาย

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

������ - ความสำคัญของเวลา

������ - การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสร้างสรรค์อารยธรรม

������ - อารยธรรมสมัยโบราณ

������ - การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เหตุการณ์สำคัญในสมัยกลางถึงคริสต์ศตวรรษที่ 20

������ - เหตุการณ์สำคัญในสมัยกลางถึงคริสต์ศตวรรษที่ 20

������ - ระบบฟิวดัล

������ - สงครามครูเสด

������ - การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ

������ - การสำรวจทางทะเล

������ - การปฏิรูปศาสนา

������ - การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์

������ - การปฏิวัติทางอุตสาหกรรม

������ - การปฏิวัติทางภูมิปัญญา

������ - ลัทธิจักรวรรดินิยม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความขัดแย้งและความร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่ 20

������ - ความขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ 20

������ - ความร่วมมือระหว่างประเทศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เหตุการณ์สำคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21

������ - สถานการณ์สำคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21

บรรณานุกรม