คัดตัวเลข (ไทย-อารบิก)

คัดตัวเลข (ไทย-อารบิก)

คัดตัวเลข (ไทย-อารบิก)

รหัสหนังสือ : 2202301100

จำนวน : 32 หน้า

ผู้แต่ง :ฝ่ายวิชาการ บริษัทสำนักพิมพ์แม็ค จำกัด

ราคาปก : 30 บาท

ส่วนลด : 3 บาท

ราคาพิเศษ : 27 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์

:: สารบัญ

หนังสือคัดตัวเลข (ไทย-อารบิก) เป็นแบบฝึกทักษะการอ่านและการลากนิ้วเขียนตัวเลขแบบไทยและอารบิกสำหรับเด็กเริ่มเรียนระดับปฐมวัย เพื่อเสริมสร้างความชำนาญ ฝึกการสังเกตและไหวพริบ ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งครูหรือพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถใช้เป็นสื่อการสอนเสริมเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพการอ่านและเขียนของเด็กระดับปฐมวัยได้มากยิ่งขึ้น