ประถมศึกษา 4

แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.4 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.4 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.4 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 2341110120

จำนวน : 158 หน้า

ผู้แต่ง :ผศ.กวิสรา รัตนากร

ราคาปก : 60 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 54 บาท

:: รายละเอียด

แบบฝึกหัดชุดนี้เป็นแบบฝึกหัดที่จัดทำขึ้นโดยยึดตัวชี้วัดชั้นปีที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนา โดยการบูรณาการทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะการเขียนไว้ในแบบฝึกหัดด้วย เพื่อให้ผู้สอนได้ใช้ตรวจสอบและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และการเขียนควบคู่ไปกับเนื้อหาในบทเรียน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สมองกลอัจฉริยะ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อาหารไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กระเช้าสีดา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สัตว์น้อยแสนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 บิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 พระราชวังบางปะอิน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สมุนไพรไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ท่องแดนธรรม นำสุขใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 บทอาขยานสืบสานวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 วาจาดี ไม่มีภัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 ผลไม้ไทย...นำเศรษฐกิจไทยรุ่งเรือง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 ขยะทองคำที่เมืองปากน้ำ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 นิทานเทียบสุภาษิตเรื่อง นกยางตัวเดียวกินปลาสิ้นหนอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 บทละครเรื่อง เงาะป่า ตอน คนังและไม้ไผ่ไปเที่ยวป่า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 นิทานคำกลอนเรื่อง พระอภัยมณี ตอน กำเนิดสุดสาคร