ฝ่ากระแสโลกาภิวัฒน์

ฝ่ากระแสโลกาภิวัฒน์

ฝ่ากระแสโลกาภิวัฒน์

รหัสหนังสือ : 5996006100

จำนวน : 152 หน้า

ผู้แต่ง :ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน

ราคาปก : 100 บาท

ส่วนลด : 10 บาท

ราคาพิเศษ : 90 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ (ขาว-ดำ) ขนาด 14x21 เซนติเมตร

:: สารบัญ