มัธยมศึกษาปีที่ 1

World Wonders 1 (Student Book)

World Wonders 1 (Student Book)

World Wonders 1 (Student Book)

รหัสหนังสือ : 7411213100

จำนวน : 126 หน้า

ผู้แต่ง :Michele Crawford

ราคาปก : 120 บาท

ส่วนลด : 12 บาท

ราคาพิเศษ : 108 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ พิมพ์ 4 สี หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ World Wonder 1 มีเนื้อหาทันสมัย เน้นเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยดัดแปลงมาจาก National Geographic อีกทั้งยังเสริมทักษะการเรียนรู้ ทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน

:: สารบัญ

Introduction
Unit 1 Family&Friends
Unit 2 My favourite things
Review 1
Unit 3 School life
Unit 4 Hobbies
Review 2
Unit 5 Celebrate!
Unit 6 Food!
Review 3
Unit 7 Sport
Unit 8 People&Places
Review 4
Unit 9 Holidays&Travel
Unit 10 Fame!
Review 5
Unit 11 Animals
Unit 12 Weather&Nature
Review 6
National Geographic DVD Worksheets
Play
Irregular verbs