ประชาธิปไตยและการปฏิรูปการเมืองไทย

ประชาธิปไตยและการปฏิรูปการเมืองไทย

ประชาธิปไตยและการปฏิรูปการเมืองไทย

รหัสหนังสือ : 5996401100

จำนวน : 172 หน้า

ผู้แต่ง :ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน

ราคาปก : 200 บาท

ส่วนลด : 20 บาท

ราคาพิเศษ : 180 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ (ขาว-ดำ) ขนาด 19x26 เซนติเมตร

:: สารบัญ