Confusing Words (ศัพท์ที่มักใช้สับสน)

Confusing Words (ศัพท์ที่มักใช้สับสน)

Confusing Words (ศัพท์ที่มักใช้สับสน)

รหัสหนังสือ : 5901203100

จำนวน : 184 หน้า

ผู้แต่ง :ดร.ชาญชัย อาจินสมาจาร

ราคาปก : 85 บาท

ส่วนลด : 8 บาท

ราคาพิเศษ : 77 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษถนอมสายตา (ขาว-ดำ) ขนาด 13x18.5 เซนติเมตร เคยสับสนกับคำเหล่านี้หรือไม่ “คำที่เขียนคล้ายกันแต่ออกเสียงต่างกัน และคำที่เขียนต่างกันแต่ออกเสียงเหมือนกัน” หาคำตอบได้จากหนังสือเล่มนี้ ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจคำเหล่านี้มากขึ้น โดยการรวบรวมคำศัพท์ต่าง ๆ ไว้ด้วยกันตามลำดับอักษร พร้อมกับยกตัวอย่างประโยคง่าย

:: สารบัญ