เล่าเรื่องวรรณคดีไทย สังข์ทอง

เล่าเรื่องวรรณคดีไทย สังข์ทอง

เล่าเรื่องวรรณคดีไทย สังข์ทอง

รหัสหนังสือ : 5409023100

จำนวน : 112 หน้า

ผู้แต่ง :เสาวลักษณ์ อนันตศานต์

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 63 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ (ขาว-ดำ) ขนาด 14x21 เซนติเมตร เรียนรู้วรรณคดีไทย พร้อมบทวิเคราะห์ต่าง ๆ ทั้งที่มาที่ไป รูปแบบคำประพันธ์ และประวัติผู้แต่ง

:: สารบัญ

เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วยผู้แต่ง สมัยที่แต่ง จุดมุ่งหมายในการแต่ง ความรู้เรื่องละครนอก ลักษณะคำประพันธ์ เรื่องย่อ วิเคราะห์ตัวละครสำคัญ วิเคราะห์ภาษาและกวีโวหาร คุณค่าของบทละครนอกเรื่องสังข์ทอง ขนบของละครนอก และภาพรวมของบทละครนอกเรื่องสังข์ทอง