เล่าเรื่องวรรณคดีไทย กาพย์เห่เรือเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร

เล่าเรื่องวรรณคดีไทย กาพย์เห่เรือเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร

เล่าเรื่องวรรณคดีไทย กาพย์เห่เรือเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร

รหัสหนังสือ : 5401107100

จำนวน : 96 หน้า

ผู้แต่ง :ศรีธันว์ อยู่สุขขี

ราคาปก : 55 บาท

ส่วนลด : 5 บาท

ราคาพิเศษ : 50 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ (ขาว-ดำ) ขนาด 14x21 เซนติเมตร หนังสือ กาพย์เห่เรือ พระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร เล่มนี้ ได้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปและคุณค่าอันแสดงศิลปะชั้นสูงในแง่มุมต่าง ๆ ของกาพย์เห่เรือ โดยมุ่งหวังให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญ

:: สารบัญ

เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วยที่มาและความแพร่หลายของเรื่อง วัตถุประสงค์ในการแต่ง ตำนานการเห่เรื่อ ลักษณะคำประพันธ์ ลักษณะนิราศในกาพย์เห่เรือ เนื้อหา คุณค่าของกาพย์เห่เรือ ด้านวรรณศิลป์ ด้านสังคม ด้านความรู้