การศึกษาต้องมาก่อน

การศึกษาต้องมาก่อน

การศึกษาต้องมาก่อน

รหัสหนังสือ : 5906401100

จำนวน : 204 หน้า

ผู้แต่ง :พีระ พนาสุภน

ราคาปก : 200 บาท

ส่วนลด : 20 บาท

ราคาพิเศษ : 180 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษถนอมสายตา ขนาด 15.2X22.7 เซนติเมตร ปกอ่อน ขาว-ดำ จากประสบการณ์ในวงการศึกษาที่ยาวนานเรียบเรียงออกมาในรูปแบบ “บทความการศึกษา” และจาก “บทความการศึกษา” ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ได้รับการรวบรวมเป็นหนังสือ Pocket Book “การศึกษาต้องมาก่อน” หนังสือ “การศึกษาต้องมาก่อน” เป็นหนังสือรวมบทความการศึกษาที่เรียบเรียงโดย อาจารย์พีระ พนาสุภน ผู้บริหารมากความสามารถที่คลุกคลีกับวงการการศึกษามาอย่างยาวนาน ทั้งในฐานะครูผู้สอน และผู้บริหารธุรกิจหนังสือ ดังนั้น บทความต่าง ๆ ที่ปรากฎในหนังสือเล่มนี้ จะทำให้ท่านมองระบบการศึกษาในมุมมองที่กว้างและลึกขึ้น ซึ่งผู้อ่านจะได้รับข้อคิดและความรู้มากมายเกี่ยวกับการศึกษาจากหนังสือเล่มนี้ เนื้อหาของหนังสือประกอบไปด้วย ความสำคัญของการศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษาสื่อการเรียนรู้ การปฏิรูปการศึกษา และระบบ Admission โดยแต่ละเรื่องได้แทรกความคิดเห็น รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาการศึกษา

:: สารบัญ

สารบัญ ภาค 1 : การศึกษาต้องมาก่อน ทำไมการศึกษาต้องมาก่อน การศึกษากับคุณธรรมนำการคิด คุณธรรมและจริยธรรม ความดี การเรียนรู้ Playlearn เพลินเรียน คุณภาพการศึกษาของไทย (ในห้องไอซียู) คุณภาพการศึกษาของไทย (ต้องปรับปรุง) การศึกษา : ภารกิจสำคัญของรัฐบาล (1) การศึกษา : ภารกิจสำคัญของรัฐบาล (2) รัฐมนตรีศึกษาต้องมีวิสัยทัศน์ เรียนฟรี 15 ปี...แจกไม่ดีจะมีปัญหา ภาค 2 : การบริหารและการจัดการศึกษา การจัดการศึกษา : หน้าที่ สิทธิ และการกระจายอำนาจ การกระจายอำนาจการบริหารการศึกษา โรงเรียนนิติบุคคล ทางออกของปัญหา “ไม่ไป ไม่ถ่าย ไม่โอน” ภาค 3 : สื่อการเรียนรู้ หนังสือเรียนที่ผูกขาดโดยกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายหนังสือเรียนเสรี แต่ไม่เป็นธรรม การกระจายอำนาจการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ ภาค 4 : การปฏิรูปการศึกษา นโยบายด้านการศึกษา หลักสูตรใหม่กับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ภาคผนวก :ระบบแอดมิสชั่นส์ ระบบแอดมิสชั่น ชะตาชีวิตหลังแอดมิสชั่น ระบบแอดมิสชั่นที่เป็นธรรม ปฏิญญาว่าด้วยระบบแอดมิสชั่นที่เป็นธรรม