ชุดกิจกรรมการส่งเสริมพหุปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัย

ชุดกิจกรรมการส่งเสริมพหุปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัย

ชุดกิจกรรมการส่งเสริมพหุปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัย

รหัสหนังสือ : 5106007100

จำนวน : 68 หน้า

ผู้แต่ง :พรรัก อินทามระ

ราคาปก : 75 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 68 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ ขนาด 19x26 เซนติเมตร เอกสารชุดกิจกรรมการส่งเสริมพหุปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัยเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจเกี่ยวกับทฤษฎีพหุปัญญาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปจัดกิจกรรมให้กับเด็กปฐมวัยได้ ซึ่งเอกสารประกอบด้วย คำแนะนำกิจกรรม สาระความรู้เกี่ยวกับพหุปัญญาคืออะไรและกิจกรรมที่พัฒนาพหุปัญญาให้กับเด็กปฐมวัย จำนวน 20 กิจกรรม

:: สารบัญ