ชุดกิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

ชุดกิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

ชุดกิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

รหัสหนังสือ : 5106005100

จำนวน : 68 หน้า

ผู้แต่ง :ผศ.พรใจ สารยศ

ราคาปก : 75 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 68 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ขนาด 19x26 เซนติเมตร กิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย นิยมจัดเป็นกิจกรรมเสริมหรือกิจกรรมพิเศษเพื่อให้เด็กได้พัฒนาทักษะด้านร่างกาย รักการออกกำลังกาย และมีพื้นฐานด้านกีฬาที่เหมาะสมกับวัย

:: สารบัญ