ประถมศึกษา 5

Modern ภาษาไทย ป.5 (หลักสูตรฯ 51)

Modern ภาษาไทย ป.5 (หลักสูตรฯ 51)

Modern ภาษาไทย ป.5 (หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 1361104110

จำนวน : 200 หน้า

ผู้แต่ง :รศ.สุชาวดี เกษมณี

ราคาปก : 95 บาท

ส่วนลด : 9 บาท

ราคาพิเศษ : 86 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์
- เนื้อหาสอดคล้องตามตามหลักสูตรแกนกลาง 2551
- มีแบบฝึกหัดเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และการเขียน
- เหมาะสำหรับเตรียมความพร้อมในการสอบกลางภาคและปลายภาค

:: สารบัญ

ภาคเรียนที่ 1
ภาษาพาที
เรื่องที่ 1 สายน้ำ สายชีวิต

 • คำศัพท์น่ารู้
 • หลักและการใช้ภาษา
 • ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ 2 ครอบครัวพอเพียง
 • คำศัพท์น่ารู้
 • หลักและการใช้ภาษา
 • ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ 3 คนละไม้ คนละมือ
 • คำศัพท์น่ารู้
 • หลักและการใช้ภาษา
 • ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ 4 ภัยเงียบ
 • คำศัพท์น่ารู้
 • หลักและการใช้ภาษา
 • ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ 5 ประชาธิปไตยใบกลาง
 • คำศัพท์น่ารู้
 • หลักและการใช้ภาษา
 • ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ 6 ร่วมแรง ร่วมใจ
 • คำศัพท์น่ารู้
 • หลักและการใช้ภาษา
 • ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ 7 จากคลองสู่ห้องแอร์
 • คำศัพท์น่ารู้
 • หลักและการใช้ภาษา
 • ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ 8 ดั่งหยาดทิพย์ชโลมใจ
 • คำศัพท์น่ารู้
 • หลักและการใช้ภาษา
 • ทบทวนชวนคิดและเขียน
วรรณคดีลำนำ
เรื่องที่ 9 กำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลาย
 • คำศัพท์น่ารู้
 • ความรู้เสริม
 • ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ 10 กระเช้าของนางสีดา
 • คำศัพท์น่ารู้
 • ความรู้เสริม
 • ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ 11 วิชาเหมือนสินค้า
 • คำศัพท์น่ารู้
 • ความรู้เสริม
 • ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ 12 พ่อค้าจากเมาะตะมะ
 • คำศัพท์น่ารู้
 • ความรู้เสริม
 • ทบทวนชวนคิดและเขียน
ภาคเรียนที่ 2
ภาษาพาที
เรื่องที่ 13 ก้าวให้ไกล ไปให้ถึง
 • คำศัพท์น่ารู้
 • หลักและการใช้ภาษา
 • ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ 14 ชีวิตมีค่า
 • คำศัพท์น่ารู้
 • หลักและการใช้ภาษา
 • ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ 15 ปลอดภัยไว้ก่อน
 • คำศัพท์น่ารู้
 • หลักและการใช้ภาษา
 • ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ 16 หน้าต่างที่เปิดกว้าง
 • คำศัพท์น่ารู้
 • หลักและการใช้ภาษา
 • ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ 17 ภาษาจรรโลงใจ
 • คำศัพท์น่ารู้
 • หลักและการใช้ภาษา
 • ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ 18 รู้ไว้ได้ประโยชน์
 • คำศัพท์น่ารู้
 • หลักและการใช้ภาษา
 • ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ 19 แรงกระทบ
 • คำศัพท์น่ารู้
 • หลักและการใช้ภาษา
 • ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ 20 วิถีชีวิตไทย
 • คำศัพท์น่ารู้
 • หลักและการใช้ภาษา
 • ทบทวนชวนคิดและเขียน
วรรณคดีลำนำ
เรื่องที่ 21 ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
 • คำศัพท์น่ารู้
 • ความรู้เสริม
 • ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ 22 คบพาล พาลพาไปหาผิด
 • ความรู้เสริม
 • ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ 23 เหตุการณ์ในบ้านสวน
 • คำศัพท์น่ารู้
 • ความรู้เสริม
 • ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ 24 ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี
 • คำศัพท์น่ารู้
 • ความรู้เสริม
 • ทบทวนชวนคิดและเขียน