มัธยมศึกษาปีที่ 5

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ลส.51 (ใบอนุญาต 51)

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ลส.51 (ใบอนุญาต 51)

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ลส.51 (ใบอนุญาต 51)

รหัสหนังสือ : 2502337100

จำนวน : 108 หน้า

ผู้แต่ง :ศุภกิจ เฉลิมวิสุตม์กุล

ราคาปก : 75 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 68 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ขนาด 70 แกรม ขนาด 19x26 เซนติเมตร หนังสืเรียนคณิตศาสตร์ ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ลส.51 (ใบอนุญาต 51) และขึ้นบัญชีรายชื่อสื่อการเรียนรู้ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ในปี 54

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ลำดับและอนุกรม
- ลำดับ
- ลำดับเลขคณิต
- ลำดับเรขาคณิต
- อนุกรม
- การหาผลบวกของอนุกรมจำกัด
- สรุปสาระสำคัญเรื่องลำดับและอนุกรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความน่าจะเป็น
- กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
- ความน่าจะเป็น
- สรุปสาระสำคัญเรื่องความน่าจะเป็น