ประถมศึกษา 4

หนังสือเรียนเสริมฯ ภาษาอังกฤษ ป.4 (หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียนเสริมฯ ภาษาอังกฤษ ป.4 (หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียนเสริมฯ ภาษาอังกฤษ ป.4 (หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 2341205110

จำนวน : 208 หน้า

ผู้แต่ง :กุศยา แสงเดช และคณะ

ราคาปก : 65 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 59 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปรู๊ฟพิมพ์ 2 สี และ 4 สี 45 แกรม ขนาด 19x26 เซนติเมตร มีการนำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจ ด้วยเรื่องใกล้ตัว ทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และเข้มข้นด้วยแบบฝึกทักษะที่เน้นการคิดวิเคราะห์

:: สารบัญ

Unit 1 Hello.I‘m Pim

Unit 2 How are you?

Unit 3 She is good

Unit 4 There is a Christmas tree here!

Unit 5 “Be Quiet,Please.”

Unit 6 A Big Carrot.

Unit 7 It‘s in the bag.

Unit 8 This is my rabbit.

Unit 9 I‘m ten.

Unit 10 What are you doing,Huegy?

Unit 11 Bunny eats carrots every day.

Unit 12 He was sad yesterday.

Unit 13 Why do you ask me many questions?

Unit 14 My uncle is a teacher.

Unit 15 Fun time.