มัธยมศึกษาปีที่ 5

English Explorer 2 student's book (ม.5)

English Explorer 2 student's book (ม.5)

English Explorer 2 student

รหัสหนังสือ : 7501228100

จำนวน : 128 หน้า

ผู้แต่ง :Helen Stephenson

ราคาปก : 135 บาท

ส่วนลด : 13 บาท

ราคาพิเศษ : 122 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ พิมพ์ 4 สี หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน English Explorer 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ข้อความส่วนท้าย) นำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงโดยดัดแปลงมาจาก National Geographic อีกทั้งยังมีการบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ขึ้นบัญชีรายชื่อสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรฯ 51

:: สารบัญ

Starter Unit
Unit 1 Free time
Unit 2 Jobs and work
Review Units 1 and 2
Project
Unit 3 Words and pictures
Unit 4 Biographies
Review Units 3 and 4
Project
Unit 5 World records
Unit 6 Sports and games
Review Units 5 and 6
Project
Unit 7 Your body
Unit 8 Holidays
Review Units 7 and 8
Vocabulary Explorer
Video worksheets
Grammar Explorer