มัธยมศึกษาปีที่ 2

World Wonders2 (student book)

World Wonders2 (student book)

World Wonders2 (student book)

รหัสหนังสือ : 7421213110

จำนวน : 128 หน้า

ผู้แต่ง :Katy Clements

ราคาปก : 125 บาท

ส่วนลด : 12 บาท

ราคาพิเศษ : 113 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ 80 แกรม พิมพ์ 4 สี หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ World Wonder 2 มีเนื้อหาทันสมัย เน้นเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยดัดแปลงมาจาก National Geographic อีกทั้งยังเสริมทักษะการเรียนรู้ ทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน

:: สารบัญ

Introduction

Unit 1 Relationships

Unit 2 Homes

Review 1

Unit 3 Free Time

Unit 4 Food & Drink

Review 2

Unit 5 Education

Unit 6 The Body

Review 3

Unit 7 Nature

Unit 8 The Environment

Review 4

Unit 9 In Town

Unit 10 TV & Radio

Review 5

Unit 11 Transport

Unit 12 Jobs

Review 6

National Geographic DVD Worksheets

Play

Irregular verbs