มัธยมศึกษาปีที่ 2

World Wonders2 (workbook)

World Wonders2 (workbook)

World Wonders2 (workbook)

รหัสหนังสือ : 7421214110

จำนวน : 96 หน้า

ผู้แต่ง :Katrina Gormley

ราคาปก : 50 บาท

ส่วนลด : 5 บาท

ราคาพิเศษ : 45 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปรู๊ฟ 45 แกรม พิมพ์ ขาว-ดำ แบบฝึกทักษะ World Wonder 2 มีเนื้อหาสอดคล้องกับหนังสือเรียน World Wonder 2 ( Student book ) ประกันคุณภาพสื่อการเรียนรู้โดยสำนักพิมพ์เอกชนและขึ้นบัญชีรายชื่ สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปี 2554

:: สารบัญ

Introduction

Unit 1 Relationships

Unit 2 Homes

Review 1

Unit 3 Free Time

Unit 4 Food & Drink

Review 2

Unit 5 Education

Unit 6 The Body

Review 3

Unit 7 Nature

Unit 8 The Environment

Review 4

Unit 9 In Town

Unit 10 TV & Radio

Review 5

Unit 11 Transport

Unit 12 Jobs

Review 6

Crossword Puzzles