ประถมศึกษา 1

เก็งข้อสอบภาษาไทย ป.1

เก็งข้อสอบภาษาไทย ป.1

เก็งข้อสอบภาษาไทย ป.1

รหัสหนังสือ : 1311105100

จำนวน : 108 หน้า

ผู้แต่ง :ดร.ชลธิชา สุดมุข, กัญชลี ถิ่นนา

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 63 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ 8 หน้ายก (br) - แบบทดสอบสอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(br) - เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะการทำข้อสอบ O-NET ล่วงหน้า ในระดับชั้น ป.6(br) - เหมาะสำหรับใช้ในการเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน กลางภาค และปลายภาค(br)

:: สารบัญ

แบบทดสอบชุดที่ 1

 • ใบบัว ใบโบก
 • �เจ้าเนื้ออ่อน เอย
 • หลักและการใช้ภาษาไทย

แบบทดสอบชุดที่ 2

 • �ภูผา
 • มาเล่นกันไหม
 • หลักและการใช้ภาษาไทย

แบบทดสอบชุดที่ 3

 • �เพื่อนกัน
 • หลักและการใช้ภาษาไทย

แบบทดสอบชุดที่ 4

 • ตามหา
 • หลักและการใช้ภาษาไทย

แบบทดสอบชุดที่ 5

 • ไปโรงเรียน
 • ของ เธอ ของ ฉัน
 • หลักและการใช้ภาษาไทย

แบบทดสอบชุดที่ 6

 • โรงเรียนลูกช้าง
 • หลักและการใช้ภาษาไทย

แบบทดสอบชุดที่ 7

 • เพื่อนรัก เพื่อนเล่น
 • ฝน ตก แดด ออก
 • หลักและการใช้ภาษาไทย

แบบทดสอบชุดที่ 8

 • พูดเพราะ
 • หลักและการใช้ภาษาไทย

แบบทดสอบชุดที่ 9

 • เกือบไป
 • หลักและการใช้ภาษาไทย

แบบทดสอบชุดที่ 10

 • �เรา รัก เมืองไทย
 • หลักและการใช้ภาษาไทย

แบบทดสอบชุดที่ 11

 • เพื่อนรู้ใจ
 • หลักและการใช้ภาษาไทย

แบบทดสอบชุดที่ 12

 • ตั้งไข่ ล้ม ต้ม ไข่ กิน
 • หลักและการใช้ภาษาไทย

แบบทดสอบชุดที่ 13

 • ช้างน้อยน่ารัก
 • หลักและการใช้ภาษาไทย

แบบทดสอบชุดที่ 14

 • �แมว เหมียว
 • หลักและการใช้ภาษาไทย

แบบทดสอบชุดที่ 15

 • วันสงกรานต์
 • กระต่ายกับเต่า
 • หลักและการใช้ภาษาไทย