ประถมศึกษา 4

เก็งข้อสอบภาษาไทย ป.4

เก็งข้อสอบภาษาไทย ป.4

เก็งข้อสอบภาษาไทย ป.4

รหัสหนังสือ : 1341107100

จำนวน : 92 หน้า

ผู้แต่ง :เพชร วิจิตรนาวิน

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 63 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ 8 หน้ายก แบบทดสอบสอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะการทำข้อสอบ O-NET ล่วงหน้า ในระดับชั้น ป.6 เหมาะสำหรับใช้ในการเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน กลางภาค และปลายภาค

:: สารบัญ

แบบทดสอบชุดที่ 1

-������������������� ขนมไทยไร้เทียมทาน

-������������������� การผจญภัยของสุดสาคร

-������������������� หลักและการใช้ภาษาไทย

แบบทดสอบชุดที่ 2

-������������������� ออมไว้กำไรชีวิต

-������������������� น้ำผึ้งหยดเดียว

-������������������� หลักและการใช้ภาษาไทย

แบบทดสอบชุดที่ 3

-������������������� ผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้น

-������������������� ระบำสายฟ้า

-������������������� หลักและการใช้ภาษาไทย

แบบทดสอบชุดที่ 4

-������������������� ภูมิใจมรดกโลก

-������������������� เรื่องเล่าจากพัทลุง

-������������������� หลักและการใช้ภาษาไทย

แบบทดสอบชุดที่ 5

-������������������� ชีวิตที่ถูกเมิน

-������������������� �หลักและการใช้ภาษาไทย

แบบทดสอบชุดที่ 6

-������������������� โอม! พินิจมหาพิจารณา

-������������������� �หลักและการใช้ภาษาไทย

แบบทดสอบชุดที่ 7

-������������������� แรงพิโรธจากฟ้าดิน

-������������������� �หลักและการใช้ภาษาไทย

แบบทดสอบชุดที่ 8

-������������������� ไวรัสวายร้าย

-������������������� �หลักและการใช้ภาษาไทย

แบบทดสอบชุดที่ 9

-������������������� สนุกสนานกับการเล่น

-������������������� ดวงจันทร์ของลำเจียก

-������������������� �หลักและการใช้ภาษาไทย

แบบทดสอบชุดที่ 10

-������������������� หนูเอยจะบอกให้

-������������������� ห้องสมุดป่า

-������������������� �หลักและการใช้ภาษาไทย

แบบทดสอบชุดที่ 11

-������������������� คนดีศรีโรงเรียน

-������������������� เที่ยวเมืองพระร่วง

-������������������� �หลักและการใช้ภาษาไทย

แบบทดสอบชุดที่ 12

-������������������� สารพิษในชีวิตประจำวัน

-������������������� �หลักและการใช้ภาษาไทย

แบบทดสอบชุดที่ 13

-������������������� อย่างนี้ดีควรทำ

-������������������� กระดาษนี้มีที่มา

-������������������� �หลักและการใช้ภาษาไทย

แบบทดสอบชุดที่ 14

-������������������� รักที่คุ้มภัย

-������������������� �หลักและการใช้ภาษาไทย

แบบทดสอบชุดที่ 15

-������������������� ธรรมชาตินี้มีคุณ

-������������������� �หลักและการใช้ภาษาไทย