ประถมศึกษา 2

เก็งข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป.2

เก็งข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป.2

เก็งข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป.2

รหัสหนังสือ : 1322304100

จำนวน : 92 หน้า

ผู้แต่ง :ชูวิทย์ นักร้อง

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 63 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปก อาร์ตการ์ด เนื้อใน ปอนด์ แบบทดสอบสอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะการทำข้อสอบ O-NET ล่วงหน้า ในระดับชั้น ป.6 เหมาะสำหรับใช้ในการเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน กลางภาค ปลายภาค และ LAS

:: สารบัญ

บทที่ 1��� จำนวนนับไม่เกิน 1000
บทที่ 2��� การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
บทที่ 3��� การวัดความยาว
บทที่ 4��� การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1000
บทที่ 5��� เครื่องชั่ง
บทที่ 6��� การคูณ
บทที่ 7��� นาฬิกา
บทที่ 8��� เงิน
บทที่ 9��� การหาร
บทที่ 10��� การตวง
บทที่ 11��� รูปเรขาคณิต
บทที่ 12��� การบวก ลบ คูณ หารระคน