ประถมศึกษา 1

เก็งข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.1

เก็งข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.1

เก็งข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.1

รหัสหนังสือ : 1312203100

จำนวน : 80 หน้า

ผู้แต่ง :เสาวณิต กิตตินานนท์

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 63 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปก อาร์ตการ์ด เนื้อใน กระดาษปอนด์ แบบทดสอบสอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะการทำข้อสอบ O-NET ล่วงหน้า ในระดับชั้น ป.6 เหมาะสำหรับใช้ในการเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน กลางภาค และปลายภาค

:: สารบัญ

บทที่ 1 ยามเช้าในสวน
บทที่ 2 เพื่อนรักของเรา
บทที่ 3 ตัวเรา
บทที่ 4 เรารักของเล่นของใช้
บทที่ 5 ท้องฟ้าแสนสวย