ประถมศึกษา 2

เก็งข้อสอบภาษาไทย ป.2

เก็งข้อสอบภาษาไทย ป.2

เก็งข้อสอบภาษาไทย ป.2

รหัสหนังสือ : 1321104100

จำนวน : 92 หน้า

ผู้แต่ง :อัจฉราพร เนาวนัติ

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 63 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปก อาร์ตการ์ด เนื้อในปอนด์ แบบทดสอบสอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะการทำข้อสอบ O-NET ล่วงหน้า ในระดับชั้น ป.6 เหมาะสำหรับใช้ในการเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน กลางภาค ปลายภาค และ LAS

:: สารบัญ

แบบทดสอบชุดที่ 1


���������� -น้ำใส
���������� -หลักและการใช้ภาษาไทย

แบบทดสอบชุดที่ 2


���������� -ใจหาย
���������� -หลักและการใช้ภาษาไทย

แบบทดสอบชุดที่ 3


���������� -ครัวป่า
���������� -หลักและการใช้ภาษาไทย

แบบทดสอบชุดที่ 4


���������� -กลัวทำไม
���������� -ดอกสร้อยแสนงาม
���������� -หลักและการใช้ภาษาไทย

แบบทดสอบชุดที่ 5


���������� -ชีวิตใหม่
���������� -หลักและการใช้ภาษาไทย

แบบทดสอบชุดที่ 6


���������� -มีน้ำใจ
���������� -นิทานอ่านใหม่
���������� -หลักและการใช้ภาษาไทย

แบบทดสอบชุดที่ 7


���������� -นักคิดสมองใส
���������� -หลักและการใช้ภาษาไทย

แบบทดสอบชุดที่ 8


���������� -โลกร้อน
���������� -รื่นรสสักวา
���������� -หลักและการใช้ภาษาไทย

แบบทดสอบชุดที่ 9


���������� -รักพ่อ รักแม่
���������� -หลักและการใช้ภาษาไทย

แบบทดสอบชุดที่ 10


���������� -เข็ดแล้ว
���������� -หลักและการใช้ภาษาไทย

แบบทดสอบชุดที่ 11


���������� -เด็กดี
���������� -หลักและการใช้ภาษาไทย

แบบทดสอบชุดที่ 12


���������� -ชาติของเรา
���������� -หลักและการใช้ภาษาไทย

แบบทดสอบชุดที่ 13


���������� -ไก่แจ้แซ่เสียง
���������� -หลักและการใช้ภาษาไทย

แบบทดสอบชุดที่ 14


���������� -ภาพวาดของสีเทียน
���������� -หลักและการใช้ภาษาไทย

แบบทดสอบชุดที่ 15


���������� -ยายกะตา
���������� -หลักและการใช้ภาษาไทย