ประถมศึกษา 6

เก็งข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6

เก็งข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6

เก็งข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6

รหัสหนังสือ : 1372208100

จำนวน : 84 หน้า

ผู้แต่ง :ผศ.มณฑา นิระทัย

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 63 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ 70 แกรม ปกอาร์ตการ์ด พิมพ์ 1 สี แบบทดสอบสอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะการทำข้อสอบ O-NET เหมาะสำหรับใช้ในการเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน กลางภาค และปลายภาค

:: สารบัญ

บทที่ 1 ร่างกายมนุษย์
บทที่ 2 อาหารและสารอาหาร
บทที่ 3 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 สารในชีวิตประจำวัน
บทที่ 5 วงจรไฟฟ้า
บทที่ 6 หินและปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา
บทที่ 7 ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ