ประถมศึกษา 1

New สรุปเข้มภาษาไทย ป.1 (ปรับปรุงใหม่)

New สรุปเข้มภาษาไทย ป.1 (ปรับปรุงใหม่)

New สรุปเข้มภาษาไทย ป.1 (ปรับปรุงใหม่)

รหัสหนังสือ : 1311103110

จำนวน : 168 หน้า

ผู้แต่ง :รศ.สุชาวดี เกษมณี

ราคาปก : 95 บาท

ส่วนลด : 9 บาท

ราคาพิเศษ : 86 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ 70 แกรม ปกอาร์ตการ์ด หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนเนื้อหา และฝึกทำโจทย์ทดสอบที่หลากหลาย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค และเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ภาษาพาที
- ใบโบก ใบบัว
วรรณคดีลำนำ
- เจ้าเนื้ออ่อนเอย
หลักและการใช้ภาษา
- พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
- คำที่สะกดด้วยสระ –า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ภาษาพาที
- ภูผา
วรรณคดีลำนำ
- มาเล่นกันไหม
หลักและการใช้ภาษา
- ตัวเลขไทย ๑-๕
- คำที่สะกดด้วยสระ - 
- คำที่สะกดด้วยสระ - 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
ภาษาพาที
- เพื่อนกัน
- ตามหา
วรรณคดีลำนำ
- ของเธอ ของฉัน
หลักและการใช้ภาษา
- ตัวเลขไทย ๖-๑๐
- คำที่สะกดด้วยสระ เ-
- คำที่สะกดด้วยสระ แ-
- คำที่สะกดด้วยสระ โ-
- คำที่สะกดด้วยสระ ไ-ไม้มลาย, ใ-ไม้ม้วน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ภาษาพาที
- ไปโรงเรียน
- โรงเรียนลูกช้าง
วรรณคดีลำนำ
- ฝนตก แดดออก
หลักและการใช้ภาษา
- วรรณยุกต์ ่ ้
- คำที่สะกดด้วยสระ -อ
- คำที่สะกดด้วยสระ เ- ย
- คำที่สะกดด้วยสระ - ว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
ภาษาพาที
- เพื่อนรัก เพื่อนเล่น
- พูดเพราะ
วรรณคดีลำนำ
- เรารักเมืองไทย
หลักและการใช้ภาษา
- คำที่สะกดด้วยสระ -ะ
- คำที่สะกดด้วยสระ - ิ
- คำที่สะกดด้วยสระ - ึ
- คำที่สะกดด้วยสระ - ุ
- คำที่สะกดด้วยสระ -ำ
- คำที่สะกดด้วยสระ เ-า
- คำที่สะกดด้วยสระ เ-ะ และ แ-ะ
- วรรณยุกต์ ๊ 
- เครื่องหมาย ๆ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
ภาษาพาที
- เกือบไป
- เพื่อนรู้ใจ
วรรณคดีลำนำ
- ตั้งไข่ล้มต้มไข่กิน
หลักและการใช้ภาษา
- คำที่สะกดด้วยสระ โ-ะ, เ-าะ และ -อ
- คำที่สะกดด้วยสระ เ-อะ และ เ-อ
- คำที่สะกดด้วยสระ เ- อ
- ตัวสะกด (ก กา, กง, กน)
- คำคล้องจอง
- เครื่องหมาย !
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
ภาษาพาที
- ช้างน้อยน่ารัก
วรรณคดีลำนำ
- แมวเหมียว
หลักและการใช้ภาษา
- ตัวสะกด ( กม, เกย, เกอว)
- สัญลักษณ์ เครื่องหมาย และสัญญาณ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
ภาษาพาที
- วันสงกรานต์
วรรณคดีลำนำ
- กระต่ายกับเต่า
หลักและการใช้ภาษา
- ตัวสะกด (กก, กด, กบ)
- ปริศนาคำทาย