ประถมศึกษา 2

ขยันก่อนสอบภาษาไทย ป.2

ขยันก่อนสอบภาษาไทย ป.2

ขยันก่อนสอบภาษาไทย ป.2

รหัสหนังสือ : 1321105100

จำนวน : 180 หน้า

ผู้แต่ง :เกศแก้ว เพ็งพริ้ง

ราคาปก : 85 บาท

ส่วนลด : 25 บาท

ราคาพิเศษ : 60 บาท

:: รายละเอียด

- กระดาษปอนด์
- เนื้อหาสรุป ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551
- จุใจกับแบบทดสอบมากถึง 70%
- เหมาะสำหรับเตรียมสอบกลางภาค และปลายภาคเรียน

:: สารบัญ

ภาษาพาที

 • - น้ำใส
 • - ใจหาย
 • - ครัวป่า
 • - กลัวทำไม
 • - ชีวิตใหม่
 • - มีน้ำใจ
 • - นักคิดสมองใส
 • - โลกร้อน
 • - รักพ่อ รักแม่
 • - เข็ดแล้ว
 • - เด็กดี
 • - ชาติของเรา
วรรณคดีลำนำ
 • - ดอกสร้อยแสนงาม
 • - นิทานอ่านใหม่
 • - รื่นรสสักวา
 • - ไก่แจ้แซ่เสียง
 • - ภาพวาดของสีเทียน
 • - ยายกะตา
หลักและการใช้ภาษา
 • - พยัญชนะไทย
 • - สระ
 • - สระ โ_ะ
 • - สระัว
 • - สระ _อ
 • - สระ _ะ
 • - สระ เ_ะ
 • - สระ แ_ะ
 • - สระ เ_อ
 • - มาตรา ก กา
 • - มาตรา กง
 • - มาตรา กม
 • - มาตรา เกย
 • - มาตรา เกอว
 • - มาตรา กก
 • - มาตรา กด
 • - มาตรา กน
 • - มาตรา กบ
 • - อักษรควบ
 • - อักษรนำ
 • - คำที่มี ฤ ฤา
 • - คำที่มี รร
 • - คำที่มีตัวการันต์
 • - อักษร 3 หมู่ และการผันอักษร
 • - ไม้ยมก
 • - อัศเจรีย์
 • - อัญประกาศ
แบบทดสอบชุดที่ 1
แบบทดสอบชุดที่ 2
แบบทดสอบชุดที่ 3
แบบทดสอบชุดที่ 4