ประถมศึกษา 5

เก็งข้อสอบภาษาไทย ป.5

เก็งข้อสอบภาษาไทย ป.5

เก็งข้อสอบภาษาไทย ป.5

รหัสหนังสือ : 1361108100

จำนวน : 128 หน้า

ผู้แต่ง :ดวงพร หลิมรัตน์

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 63 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปกอาร์ตการ์ด เนื้อในกระดาษปอนด์ แบบทดสอบสอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะการทำข้อสอบ O-NET ล่วงหน้า ในระดับชั้น ป.6 เหมาะสำหรับใช้ในการเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน กลางภาค ปลายภาค และ LAS

:: สารบัญ

แบบทดสอบชุดที่ 1
���������� -กำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลาย
���������� -สายน้ำ สายชีวิต
���������� -หลักและการใช้ภาษา
แบบทดสอบชุดที่ 2
���������� -ครอบครัวพอเพียง
���������� -หลักและการใช้ภาษา
แบบทดสอบชุดที่ 3
���������� -กระเช้าของนางสีดา
���������� -คนละไม้ คนละมือ
���������� -หลักและการใช้ภาษา
แบบทดสอบชุดที่ 4
���������� -ภัยเงียบ
���������� -หลักและการใช้ภาษา
แบบทดสอบชุดที่ 5
���������� -วิชาเหมือนสินค้า
���������� -ประชาธิปไตยใบกลาง
���������� -หลักและการใช้ภาษา
แบบทดสอบชุดที่ 6
���������� -ร่วมแรง ร่วมใจ
���������� -หลักและการใช้ภาษา
แบบทดสอบชุดที่ 7
���������� -พ่อค้าจากเมาะตะมะ
���������� -จากคลองสู่ห้องแอร์
���������� -หลักและการใช้ภาษา
แบบทดสอบชุดที่ 8
���������� -ดั่งหยาดทิพย์ชโลมใจ
���������� -หลักและการใช้ภาษา
แบบทดสอบชุดที่ 9
���������� -ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
���������� -ก้าวให้ไกล ไปให้ถึง
���������� -หลักและการใช้ภาษา
แบบทดสอบชุดที่ 10
���������� -ชีวิตมีค่า
���������� -หลักและการใช้ภาษา
แบบทดสอบชุดที่ 11
���������� -คบพาล พาลพาไปหาผิด
���������� -ปลอดภัยไว้ก่อน
���������� -หลักและการใช้ภาษา
แบบทดสอบชุดที่ 12
���������� -หน้าต่างที่เปิดกว้าง
���������� -หลักและการใช้ภาษา
แบบทดสอบชุดที่ 13
���������� -เหตุการณ์ในบ้านสวน
���������� -ภาษาจรรโลงใจ
���������� -หลักและการใช้ภาษา
แบบทดสอบชุดที่ 14
���������� -รู้ไว้ได้ประโยชน์
���������� -แรงกระทบ
���������� -หลักและการใช้ภาษา
แบบทดสอบชุดที่ 15
���������� -ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี
���������� -วิถีชีวิตไทย
���������� -หลักและการใช้ภาษา