วารสารแม็ค ป.ปลาย ปีที่ 27 ฉบับเดือนกรกฎาคม 2554

วารสารแม็ค ป.ปลาย ปีที่ 27 ฉบับเดือนกรกฎาคม 2554

วารสารแม็ค ป.ปลาย ปีที่ 27 ฉบับเดือนกรกฎาคม 2554

รหัสหนังสือ : 4350054002

จำนวน : 260 หน้า

ผู้แต่ง :คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 0 บาท

ราคาพิเศษ : 70 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปรู๊ฟ เนื้อหาในบทเรียน 5 กลุ่มสาระหลัก พร้อมแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ ความเข้าใจ ปิดท้ายด้วย คอลัมน์ส่วนเสริมมากด้วยสาระและความสนุก

:: สารบัญ

ป.4
คณิตศาสตร์ : อ.ณัฐไฉไล พริ้งมาดี
เรขาคณิต
วิทยาศาสตร์ : อ.ฐิตาภา แดงน้อย
การดำรงชีวิตของพืช (2)
การดำรงชีวิตของสัตว์ (1)
ภาษาไทย : อ.หทัยรัตน์ ศรีวรเดชไพศาล
ภาษาพาที : ผักสมุนไพรใบหย้ามีคุณค่าทั้งนั้น,ภูมิใจมรดกโลก
วรรณคดีลำนำ : น้ำผึ้งหยดเดียว
หลักและการใช้ภาษาไทย คำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์,คำที่ใช้ไม้ยมก,คำที่มีอักษรควบและอักษรนำ,คำที่มีไม้ทัณฑฆาตกำกับ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : อ.บุหงา จันทนากร
ภูมิศาสตร์ (2)
ภาษาอังกฤษ : อ.บุญโฮม ชูสกุล
Command ,Request ,Permission ,Suggestion & Verb
ป.5
คณิตศาสตร์ : อ.อรวรรณ ไม้สนธิ์
การบวก การลบ การคูณ การหาร, เส้นขนาน, สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น
วิทยาศาสตร์ : อ.นฤมล พ่วงประสงค์
การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต (2)
ภาษาไทย : อ.วรรณา ทองเฝือ
วรรณคดีลำนำ : กระเช้าของนางสีดา
หลักและการใช้ภาษาไทย : การอ่านจับใจความ ,คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย,สำนวนที่เป็นสุภาษิต
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม :อ.นฤมล วชิระชูเดช
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมแลการดำเนินชีวิตในสังคม(2)
ภาษาอังกฤษ : อ.ปรียาพร อภิเดช
Using a dictionary / Nouns
ป.6
คณิตศาสตร์ : อ.ลัดดา เสือสืบพันธุ์
สมการและการแก้สมการ,ตัวประกอบของจำนวนนับ
วิทยาศาสตร์ : อ.จตุภัทร ขจัดภัย
อาหารและสารอาหาร
ภาษาไทย : อ.นิภาพรรณ ธาราสันติสุข
ภาษาพาที : อ่านป้ายได้สาระ,เรื่องกล้วยๆ
วรรณคดีลำนำ : นักสืบทองอิน
หลักและการใช้ภาษาไทย : กลุ่มคำหรือวลี,ชนิดของคำ,ประโยคและส่วนประกอบของประโยค,สำนวน คำคม คำขวัญ, ภาษาพูดและภาษาเขียน
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : อ.ลักษมี เสือวงษ์
ภูมิศาสตร์(2)
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
ภาษาอังกฤษ : อ.พุทธสอน ไชยเดชะ
Reflexive Pronouns
ส่วนเสริม
Computer Kids : by Hi! Tech
เปิดซอง : พี่สมาร์ท
เขียนเรื่องจากภาพ : พี่ชบาติก
แอบมองวรรณคดี : ครูสยาม
นิทานบ้านคุณยาย : คุณยายมนตรา
เปิดบ้านสุขศึกษา : ลาปิน
สถานีแม็ค : พี่ๆ กอง บ.ก