ประถมศึกษา 5

เก็งข้อสอบ LAS ป.5

เก็งข้อสอบ LAS ป.5

เก็งข้อสอบ LAS ป.5

รหัสหนังสือ : 1990112100

จำนวน : 200 หน้า

ผู้แต่ง :ชินภัทร ศิริไพบูลย์ และคณะ

ราคาปก : 100 บาท

ส่วนลด : 10 บาท

ราคาพิเศษ : 90 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์
- ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง 2551
- แบบทดสอบกว่า 700 ข้อ ตรงตามแนวข้อสอบ LAS
- เหมาะสำหรับเตรียมความพร้อมในการทำข้อสอบ LAS

:: สารบัญ

วิชาภาษาไทย

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย

วิชาภาษาอังกฤษ

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย

วิชาคณิตศาสตร์

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย

วิชาวิทยาศาสตร์

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย

วิชาศิลปะ

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย