ประถมศึกษา 6

แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.6

แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.6

แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.6

รหัสหนังสือ : 2371109110

จำนวน : 158 หน้า

ผู้แต่ง :วรนารถ วัชราธร

ราคาปก : 60 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 54 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปรู๊ฟ แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.6 จัดทำขึ้นตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ 2551 โดยเน้นตัวชี้วัดชั้นปีเป็นเป้าหมายในการพัฒนา โดยมีการบูรณาการทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะการเขียนไว้ในแบบฝึกหัดด้วย อีกทั้งยังได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ และได้ขึ้นบัญชีสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ในปี 2555

:: สารบัญ

แบบฝึกหัดที่ 1 หน้าต่างความรู้ ประตูอินเทอร์เน็ต
แบบฝึกหัดที่ 2 ดอกไม้หลากสี
แบบฝึกหัดที่ 3 อัญมณีล้ำค่า
แบบฝึกหัดที่ 4 ชีวิตสัตว์อัศจรรย์
แบบฝึกหัดที่ 5 ท้องฟ้าแจ่มใส หาดทรายชวนชม
แบบฝึกหัดที่ 6 ภูมิปัญญา น่านิยม
แบบฝึกหัดที่ 7 นิราศเดือน
แบบฝึกหัดที่ 8 บทเสภาขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม
แบบฝึกหัดที่ 9 นิทานทองอินเรื่องที่ 1 นากพระโขนงที่สอง
แบบฝึกหัดที่ 10 สุภาษิตสอนหญิง
แบบฝึกหัดที่ 11 บทละครรำเรื่อง พระร่วง
แบบฝึกหัดที่ 12 บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ