มัธยมศึกษาปีที่ 3

เก็งข้อสอบ O-NET ม. 3

เก็งข้อสอบ O-NET ม. 3

เก็งข้อสอบ O-NET ม. 3

รหัสหนังสือ : 1430102100

จำนวน : 356 หน้า

ผู้แต่ง :สมชาย สุธีกุล และคณะ

ราคาปก : 170 บาท

ส่วนลด : 17 บาท

ราคาพิเศษ : 153 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์

  • ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง 2551
  • แบบทดสอบกว่า 900 ข้อ ตรงตามแนวข้อสอบ O-NET ที่ สทศ.จัดสอบ
  • เหมาะสำหรับเตรียมความพร้อมในการทำข้อสอบ O-NET และทำคะแนนให้สูงเพื่อนำคะแนนไปประกอบการคัดเลือกเข้าสู่ชั้น ม.4

:: สารบัญ