Confusing Grammar ไวยกรณ์สับสน

Confusing Grammar ไวยกรณ์สับสน

Confusing Grammar ไวยกรณ์สับสน

รหัสหนังสือ : 5901205100

จำนวน : 192 หน้า

ผู้แต่ง :สุภรา สงวนโชคชัย

ราคาปก : 185 บาท

ส่วนลด : 18 บาท

ราคาพิเศษ : 167 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณทบทวนไวยากรณ์ที่คุณอาจลืม หรือไม่เคยผ่านตาเพื่อความแม่นยำในไวยากรณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องต่อไปในอนาคต

:: สารบัญ