ทำอย่างไร ที่จะคิดขั้นสูงเป็นเล่มที่3 "ลองเอาไปใช้ดู"

ทำอย่างไร ที่จะคิดขั้นสูงเป็นเล่มที่3 "ลองเอาไปใช้ดู"

ทำอย่างไร ที่จะคิดขั้นสูงเป็นเล่มที่3 "ลองเอาไปใช้ดู"

รหัสหนังสือ : 5910108100

จำนวน : 80 หน้า

ผู้แต่ง :รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์, รศ.ดร.สมถวิล ธนะโสภณ,รศ.ดร.มธุรส จงชัยกิจ, บริษัทสำนักพิมพ์แม็ค จำกัด ผู้ว

ราคาปก : 75 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 68 บาท

:: รายละเอียด

ชุดฝึกทักษะการคิดขั้นสูงนี้ เป็นชุดฝึกสำหรับครูไว้ใช้ศึกษา ทดลอง ฝึกหัดด้วยตนเอง ภายในชุดฝึกจะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ธรรมชาติของทักษะการคิดขั้นสูง การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียน

:: สารบัญ