ทำอย่างไร ที่จะคิดขันสูงเป็นเล่มที่7 "บทส่งท้าย"

ทำอย่างไร ที่จะคิดขันสูงเป็นเล่มที่7 "บทส่งท้าย"

ทำอย่างไร ที่จะคิดขันสูงเป็นเล่มที่7 "บทส่งท้าย"

รหัสหนังสือ : 5910112100

จำนวน : 40 หน้า

ผู้แต่ง :รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์, รศ.ดร.สมถวิล ธนะโสภณ,รศ.ดร.มธุรส จงชัยกิจ, บริษัทสำนักพิมพ์แม็ค จำกัด ผู้ว

ราคาปก : 60 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 54 บาท

:: รายละเอียด

ชุดฝึกทักษะการคิดขั้นสูงนี้ เป็นชุดฝึกสำหรับครูไว้ใช้ศึกษา ทดลอง ฝึกหัดด้วยตนเอง ภายในชุดฝึกจะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ธรรมชาติของทักษะการคิดขั้นสูง การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียน

:: สารบัญ