มัธยมศึกษาปีที่ 3

Listening Advantage 3

Listening Advantage 3

Listening Advantage 3

รหัสหนังสือ : 7431215110

จำนวน : 80 หน้า

ผู้แต่ง :Tom Kenny, Tamami Wada

ราคาปก : 100 บาท

ส่วนลด : 10 บาท

ราคาพิเศษ : 90 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียน Listening Advantage 3 เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ รายวิชาเพิ่มเติม (ทักษะฟัง-พูด) เน้นส่งเสริมทักษะการฟังอย่างเข้มข้น ทั้งภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และบทสนทนาในการติดต่อธุรกิจ ซึ่งผู้เรียนสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

:: สารบัญ

TinyMCE Logo

Scope and Sequence
Introduction
Useful Expressions

Daily Life

 • Using Computers
 • Study After School
 • Part-time Jobs

Places and Things

 • Parties
 • Movies
 • Hanging Out
 • Practice Test 1

People I know

 • Cyber Friends
 • Boyfriends and Girlfriends
 • Celebrities
Hopes and Dreams
 • Health and Body
 • News
 • Travel
 • Practice Test 2