1001 Tests in maths 1 (ปรับปรุงใหม่)

1001 Tests in maths 1 (ปรับปรุงใหม่)

1001 Tests in maths 1 (ปรับปรุงใหม่)

รหัสหนังสือ : 1522301140

จำนวน : 572 หน้า

ผู้แต่ง :ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา

ราคาปก : 260 บาท

ส่วนลด : 78 บาท

ราคาพิเศษ : 182 บาท

:: รายละเอียด

-          แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ 1001 ข้อ แยกตามเนื้อเรื่อง พร้อมเฉลยละเอียด

-          ฝึกทำข้อสอบจนเกิดความเข้าใจและความชำนาญ สามารถวิเคราะห์โจทย์ได้ด้วยตนเอง

-          ทบทวนความรู้ ประเมินผลได้ด้วยตนเอง สร้างความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

:: สารบัญ

  1. เซต
  2. ระบบจำนวนจริง
  3. ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
  4. ความสัมพันธ์
  5. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์
  6. ภาคตัดกรวย
  7. ฟังก์ชัน
  8. ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
  9. สถิติ