1001 TESTS IN PHYSICS 3(ปรับปรุงใหม่)

1001 TESTS IN PHYSICS 3(ปรับปรุงใหม่)

1001 TESTS IN PHYSICS 3(ปรับปรุงใหม่)

รหัสหนังสือ : 1542411110

จำนวน : 568 หน้า

ผู้แต่ง :รศ.มานัส มงคลสุข

ราคาปก : 285 บาท

ส่วนลด : 85 บาท

ราคาพิเศษ : 200 บาท

:: รายละเอียด

- เหมาะสำหรับสอบเก็บคะแนนและสอบประจำภาคเรียน รวมทั้งสอบ O-NET PAT2 และวิชาฟิสิกส์ในระบบการสอบรับตรงเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยอีกด้วย

- มีแนวข้อสอบครอบคลุมเนื้อหาฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม อย่างครบถ้วน ระดับม.4-6

- เหมาะสำหรับให้นักเรียนได้ฝึกและเรียนรู้วิธีคิดแก้ปัญหาโจทย์ตามหลักทฤษฎีของวิชาฟิสิกส์

:: สารบัญ

  1. ไฟฟ้าสถิต
  2. ไฟฟ้ากระแส
  3. ไฟฟ้าแม่เหล็ก
  4. ไฟฟ้ากระแสสลับ
  5. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
  6. ฟิสิกส์อะตอม
  7. ฟิสิกส์นิวเคลียร์