ประถมศึกษา 5

ขยันก่อนสอบภาษาไทย ป.5 (ปรับปรุงใหม่)

ขยันก่อนสอบภาษาไทย ป.5 (ปรับปรุงใหม่)

ขยันก่อนสอบภาษาไทย ป.5 (ปรับปรุงใหม่)

รหัสหนังสือ : 1361106110

จำนวน : 204 หน้า

ผู้แต่ง :วรวรรณ ศรีสงคราม

ราคาปก : 95 บาท

ส่วนลด : 28 บาท

ราคาพิเศษ : 67 บาท

:: รายละเอียด

- เนื้อหาสรุป ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551

- จุใจกับแบบทดสอบมากถึง 70%

- เหมาะสำหรับเตรียมสอบกลางภาค ปลายภาคเรียน และLAS

:: สารบัญ