มัธยมศึกษาปีที่ 2

เก็งข้อสอบ LAS ม.2

เก็งข้อสอบ LAS ม.2

เก็งข้อสอบ LAS ม.2

รหัสหนังสือ : 1990115100

จำนวน : 300 หน้า

ผู้แต่ง :เกริกศักดิ์ บรรจงจิตร และคณะ

ราคาปก : 170 บาท

ส่วนลด : 17 บาท

ราคาพิเศษ : 153 บาท

:: รายละเอียด

- เหมาะสำหรับเป็นคู่มือในการเตรียมสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

- ประกอบด้วยแนวข้อสอบ 3 ชุด รวมกว่า 900 ข้อ

- เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนได้ทดลองทำข้อสอบและเตรียมความพร้อมที่จะสอบ LAS และ O-NET ล่วงหน้าในระดับ ม.3

:: สารบัญ

วิชาภาษาไทย

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย

วิชาภาษาอังกฤษ

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย

วิชาคณิตศาสตร์

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย

วิชาวิทยาศาสตร์

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย

วิชาศิลปะ

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย