ประถมศึกษา 1

ขยันก่อนสอบอังกฤษ ป.1

ขยันก่อนสอบอังกฤษ ป.1

ขยันก่อนสอบอังกฤษ ป.1

รหัสหนังสือ : 1311206100

จำนวน : 212 หน้า

ผู้แต่ง :รตินธร วาดเขียน

ราคาปก : 100 บาท

ส่วนลด : 10 บาท

ราคาพิเศษ : 90 บาท

:: รายละเอียด

  • จัดทำขึ้นตามกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
  • เพื่อฝึกทบทวนเนื้อหา และฝึกทำโจทย์ทดสอบที่หลากหลาย
  • เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจก่อนสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และปลายภาค

:: สารบัญ

Unit 1    Alphabets ,Vowels

-       Alphabets

-       Vowels

Unit 2    Greeting

-       การทักทาย

-       การแนะนำตนเอง

-       การแสดงความเสียใจ

Unit 3    Nouns

Unit 4    Pronouns

Unit 5    Possessive Adjectives

Unit 6    Verb to be

Unit 7    There is/There are

Unit 8    Verb to have

Unit 9    Imperative

-       คำสั่ง

  • คำสั่งให้ทำ
  • คำสั่งไม่ให้ทำ

-       การขออนุญาต

-       การชมเชย

-       การขอโทษ

-       การขอบคุณ

Unit 10  Question Words

-       การใช้ What ถามเวลา

-       การใช้ Who

-       การใช้ Where

-       การใช้ How many

Unit 11  Vocabulary for fun

-       Days

-       Months

-       Numbers

-       Bodies

-       Adjective words

-       Fruits

-       In, On, Under

-       Colors

-       Verb