วารสารแม็คประถมปลาย ฉบับที่2 ปีที่ 28 กรกฏาคม 2555

วารสารแม็คประถมปลาย ฉบับที่2 ปีที่ 28 กรกฏาคม 2555

วารสารแม็คประถมปลาย ฉบับที่2 ปีที่ 28 กรกฏาคม 2555

รหัสหนังสือ : 4350055002

จำนวน : 252 หน้า

ผู้แต่ง :คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 0 บาท

ราคาพิเศษ : 70 บาท

:: รายละเอียด

ในฉบับประกอบด้วยส่วนวิชาการและส่วนเสริมการศึกษาส่วนวิชาการประกอบด้วย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ของกระทรงศึกษาธิการ ดับชั้น ป.4 - ป.6 ประกอบด้วยวิชา คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ ,ภาษาไทย ,สังคมศึกษา� ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ส่วนเสริมคอลัมน์ที่น่าสนใจ Computer Kids:by Hi! Tech มหัศจรรย์การเรียนรู้ เขียนเรื่องจากภาพ นิทานบ้านคุณยาย และสถานีแม็ค จากพี่ๆกอง บ.ก.

:: สารบัญ