ประถมศึกษา 2

แบบฝึกภาษาไทย ป.2 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 44)

แบบฝึกภาษาไทย ป.2 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 44)

แบบฝึกภาษาไทย ป.2 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 44)

รหัสหนังสือ : 2321107110

จำนวน : 132 หน้า

ผู้แต่ง :ศรียา เนตรน้อย

ราคาปก : 45 บาท

ส่วนลด : 4 บาท

ราคาพิเศษ : 41 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ ขนาด 19 x 26 เซนติเมตร พร้อมเฉลย (เมื่อซื้อเข้าชั้นเรียน หรือ 30 เล่มขึ้นไป)

:: สารบัญ

แบบฝึกภาษาไทย ป.๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ วันเปิดเทอม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เริ่มทำความดี

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ กล้วย...กล้วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ หนังสือสื่อวิเศษ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ กระจิบน้อยผจญภัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ หน้าบ้านน่ามอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ วันสุขสันต์

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ พลังสามัคคี

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ประหยัดช่วยชาติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ ซื่อสัตย์กตัญญู

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๑ รอบรู้ข่าวสาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๒ หมู่บ้านตัวอย่าง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๓ เล่นแล้วเก็บด้วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๔ ราชสีห์กับหนู

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๕ คนสำคัญ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ - ๗
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ - ๑๕